Shqip/Albanian English

Fotografi

Kjo faqe përmban foto të Bozës Pacara dhe procesit të prodhimit të saj.
Klikoni në foto për t’i hapur ato.

boza production boza bottles boza bottles 1,5 l 0,5 l glass of boza

Pacara Boza 1,5 l Pacara Boza 0,5 l

Boza production Boza production bottling Boza production Boza production Boza production